Glas van de Rietveld

1996

Nationaal Glasmuseum Leerdam
02.11.96 / 19.01.97
Sybren Valkema (1916-1996) aan ‘zijn’ glasoven, Rietveld Academie, juli 1969

In 1996 organiseert het Nationaal Glasmuseum Leerdam de tentoonstelling Glas van de Rietveld. Deze expositie biedt een overzicht van het werk van studenten die tussen 1972 en 1996 zijn afgestudeerd aan de glasafdeling van de Gerrit Rietveld Academie.

In 1966 introduceerde Valkema het werken met glas op de Rietveld Academie, met de bouw van een klein verplaatsbaar oventje. Dit moment markeerde de start van de glasafdeling. Het was de eerste keer dat glas in Nederland aan een kunstacademie een plaats kreeg, voorheen werd glas alleen aan opleidingen onderwezen die aan fabrieken waren gekoppeld. Dat de beoefening van de glaskunst in Nederland dankzij deze opleiding zo’n vaart zou nemen kon de initiatiefnemer in de jaren zestig niet voorzien. Het concept van glasmaken in een eigen werkplaats en een eigen oven wordt ‘studioglas’ genoemd. Het is dit concept dat veel kunstenaars in die tijd aantrok. Door steeds grotere mechanisatie en commercialisering van de glasfabrieken was er steeds minder ruimte voor artisticiteit. De werkgroep glas had onmiddellijk een grote aantrekkingskracht op studenten van over de gehele wereld, door de grote mate van vrijheid die wordt geboden. De werkgroep glas werd opgezet door Sybren Valkema, maar na zijn pensionering in 1979 door Mieke Groot en Richard Meitner overgenomen. De werkgroep glas werd nu ook in naam een autonome afdeling. Deze hoogst begaafde docenten hebben elk op een eigen wijze bewezen open te staan voor nieuwe ontwikkelingen op glasgebied. 

Dit beeld van bijna 30 Glas van de Rietveld valt samen met het tienjarig bestaan van de Vereniging van Vrienden van Modern Glas. Voor de tentoonstelling werd niet alleen geput uit openbare collecties, maar werd ook een beroep gedaan op particuliere verzamelingen. Niet eerder werd een dergelijk veelomvattend overzicht gegeven van de Nederlandse glaskunst zoals die aan de Gerrit Rietveld Academie gestalte heeft gekregen.


Colofon

Opdrachtgever: Nationaal Glasmuseum Leerdam
Projectleiding: Job Meihuizen, Annet van der Kley Blekxtoon
Tekst: Geertje Huisman, Job Meihuizen
Grafische vormgeving: Berry van Gerwen