Archiefdoorlichtingsproject

Coach

2021

Digitaal Erfgoed Nederland
Archief EKWC
Foto: Vanessa Kappler

Digitale archieven van cultuur producerende instellingen vormen steeds vaker een bron voor nieuwe artistieke producten, bieden nieuwe inzichten in het creatieproces en zijn een inspiratiebron voor makers, van kunstenaars tot ontwerpers. Elke culturele instelling heeft een inspirerend en waardevol archief. En dan hebben we het niet over een stoffige stellingkast. Van producties tot ontwerpen, het onderzoek dat eraan voorafgaat en de nieuwsberichten achteraf. De archieven van cultuur producerende instellingen zijn divers, bestaan uit allerlei soorten materiaal, vertellen verhalen en sporen aan om nieuwe verhalen te vertellen. Ook wanneer een instelling aan het beginnen is, wordt er gebouwd aan het archief. Met een succesvol traject in 2020 heeft DEN twaalf, met name, dans en toneelgezelschappen begeleid in het inventariseren, organiseren en ontsluiten van hun archief. In 2021 werd een eerste pilot gedaan met cultuur procerende instellingen die meer in de hoek liggen van design en digitale cultuur te weten:

1. 

Sudaymorning@ekwc is een internationale artist-in-residence en centre-of-excellence voor keramiek. Al meer dan 50 jaar worden hier, van over de hele wereld, kunstenaars, designers en architecten ontvangen om te experimenteren met klei. Dit levert zowel bijzondere kunstwerken op, als technische innovaties. De resultaten zijn te zien in musea van New York tot Tokyo. Sundaymorning@ekwc heeft als missie om het materiaal keramiek verder te ontwikkelen en de toepassing ervan in kunst, design en architectuur te promoten.

“Toen we het archief in doken, kwamen we allemaal verrassingen tegen. Deze schat aan verhalen, van meer dan 1500 kunstenaars die in 50 jaar bij ons werkzaam zijn geweest, is een van de redenen waarom we zo graag dit archief wil delen. Wij zijn ervan overtuigd dat je kennis moet opbouwen en delen. We willen ons archief zo inrichten dat kennis delen zo laagdrempelig mogelijk wordt.” – Nico Thöne, project manager Sundaymorning@ekwc

2.

MU Hybrid Art House

Bij MU draait het niet om wat kunst is, maar wat kunst kan zijn: dat onderzoeken ze samen met voornamelijk jonge makers en een breed, internationaal publiek. Exposities en events bij MU kunnen onvoorspelbaar, speels, ontroerend, prikkelend en visionair zijn, en nodigen uit om je actief te verhouden tot de wereld om je heen. Bij voorkeur produceert, presenteert en initieert MU nieuw werk, omringd met een prikkelend randprogramma waarin de grenzen tussen disciplines worden overschreden. Kennismaking met, verdieping van en hands-on eigen ervaring met het maken van kunst staat daarbij voorop. Vertrekkend vanuit het nabije verleden en heden van de eigentijdse beeldende kunst richt MU zich ons op de onvoorspelbare toekomst van (over)morgen en de rol die hybride makers daarin kunnen en willen spelen.

“MU bestaat in 2023 25 jaar. Dit was de aanleiding om het archief verder in kaart te brengen en te digitaliseren. Zo willen we het huidige en toekomstige programma sterker verbinden met projecten, bevindingen en materialen uit het verleden, om zo meer context te bieden. We willen er een levend archief van maken, relevant in het hier en nu. Ons web-platform kan als een verlengstuk van onze fysieke ruimte fungeren. Het archief speelt hier een rol in. Met de steun van Fonds21 EXTRA voor een nieuw hybride platform kunnen we deze ambitie de komende jaren realiseren.” – Sandra Janssen, hoofd Balie en Facilitaire zaken


Colofon

Opdrachtgever: Digitaal Erfgoed Nederland (DEN)
Coordinatie: Guido Jansen
Projectleiding: Job Meihuizen
Partner: Sundaymorning@ekwc, MU Hybrid Art House