De vazen van De Bazel

2021

Nationaal Glasmuseum Leerdam
03.04.21 / 16.01.22
De vazen van De Bazel, opstelling 2021
Collectie Jan Kees van Os Nationaal Glasmuseum Leerdam

Karel Petrus Cornelis de Bazel (1869-1923) wordt gezien als één van de belangrijkste architecten van het begin van de twintigste eeuw. Door zijn vooraanstaande positie was hij in 1915 de eerste kunstenaar die door de toenmalige directeur van de Glasfabriek Leerdam, P.M. Cochius (1878-1938) werd benaderd om verantwoord vormgegeven gebruiksglas te ontwerpen. De Bazels allereerste stukken voor Leerdam warden van een bevrijdende eenvoud, die het glas een eigen leven schonk. Aan de basis van al zijn ontwerpen stond de geometrie en de zuivere vorm (cirkel, ovaal en regelmatige tienhoek). Hij verwierp alle opgebrachte ornamentiek, tenzij het in organische samenhang kon worden gebracht met het voorwerp. De bazel was zo door het systematische ontwerpen gegrepen, dat hij al snel een stroom van niet minder dan negen volledige glasserviezen realiseerde op wiskundige grondslag.

In aansluiting op de ontwerpen voor drinkglasserviezen ontwierp De Bazel enkele series van vazen, die hij net als zijn serviezen slechts aanduidde met een letter. In totaal ontstonden zo niet minder dan 144 ontwerpen voor vazen, die echter niet allemaal zijn uitgevoerd. De vazen werden door de N.V. Glasfabriek Leerdam uitgevoerd in de toen meest gebruikte kleuren: flessengroen, Annagroen, amber, paars, donkerblauw en helder glas. In de tentoonstelling worden nagenoeg alle bekende modellen gepresenteerd in verschillende kleur- en bewerkingsvarianten. Het merendeel van de collectie vazen is in de afgelopen dertig jaar bijeengebracht door de verzamelaar Jan Kees van Os. Als een echte verzamelaar streeft hij ernaar om álle door De Bazel ontworpen modellen, in álle kleur- en bewerkingsvarianten bijeen te brengen. Enkele modellen in de opstelling zijn afkomstig uit particuliere- en museale collecties. 


Colofon

Opdrachtgever: Nationaal Glasmuseum Leerdam, Geertje Jacobs
Projectleiding: Job Meihuizen
Concept, tekst en uitvoering: Job Meihuizen 
Communicatie & Marketing: Laurens Geurtz
Ruimtelijke en grafische vormgeving: Pony Design Club, Hugo de Pagter