Chris Lanooy – tussen twee vuren

2002

Nationaal Glasmuseum Leerdam / Keramiekmuseum Het Princessehof, Leeuwarden
16.03.02 / 12.05.02
Chris Lanooy (1881-1948)
Chris Lanooy – Tussen twee vuren
Vormgeving: Ram vormgeving / Jan van Waarden
Fotografie Tom Haartsen

Het Nationaal Glasmuseum Leerdam wijdt een tentoonstelling aan het werk van Chris Lanooij, in samenwerking met museum Het Princessehof te Leeuwarden. De tentoonstelling past in het streven van het Nationaal Glasmuseum Leerdam om in de komende periode een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van de productie van de glasfabriek Leerdam. In het Nationaal Glasmuseum Leerdam zal een overzicht geboden worden van de ontwerpen die Lanooij in glas liet uitvoeren aan het begin van de 20eeeuw.

Chris Lanooij (1881-1948) geniet vooral bekendheid als keramist en zijn keramische werk vormt één van de hoogtepunten binnen de vooroorlogse Nederlandse pottenbakkerskunst. Veel minder bekend is dat Lanooij ook schilderde en ontwerpen maakte voor sculpturen, textiel, behang en glaswerk. In 1919 werd hij benaderd door de Glasfabriek ‘Leerdam’ om enige ontwerpen te maken voor de kunstnijverheidscollectie van de fabriek. Tot ca. 1930 bleef hij met onderbrekingen werken voor Leerdam. Aanvankelijk beschilderde hij vooral bestaand glaswerk, maar al snel legde Lanooij zich ook toe op het ontwerpen van eenvoudig gebruiksglas. Tussen 1924 en 1930 heeft Lanooij daarnaast, in navolging van Copier, een groot aantal Leerdam Unica gerealiseerd. In een gezamenlijke tentoonstelling, deels in het Nationaal Glasmuseum Leerdam, deels in museum Het Princessehof te Leeuwarden zullen alle facetten van zijn werk worden belicht. 

Bij de tentoonstelling verschijnt een uitgebreide publicatie.

 • Tussen twee vuren – Chris Lanooy 1881-1948
  Apr 2002
  Willem Heijbroek, Karin Gaillard (red), Job Meihuizen, Willem Terlouw, Pier Terwen 
  Vormgeving Gijs Dragt, Annelies Mikmak
  Uitgeverij Waanders Zwolle
  Partner Museum Het Princessehof
  ISBN: 978-90-4009-68-9-1

Colofon

Opdrachtgever: Nationaal Glasmuseum Leerdam / Museum Het Princessehof
Projectleiding: Job Meihuizen, Willem Terlouw
Tekst: Willem Heijbroek, Job Meihuizen, Willem Terlouw, Pier Terwen
Redactie: Willem Heijbroek, Karin Gaillard
Grafische vormgeving; Gijs Dragt / Annelies Mikmak
Uitgeverij Waanders