Het Schoone Wint – Glazen Erfgoed

2002

Tweede Kamer der Staten Generaal / Rijksmuseum Schiphol
09.12.02
Rijksmuseum Schiphol
Het Schoone Wint – Glazen Erfgoed, 2002
Collectie Nationaal Glasmuseum Leerdam

In 2000 wordt onder redactie van Job Meihuizen een ambitieus beleidsplan geschreven voor de periode 2001-2006 onder de titel ‘Het Schoone Wint’. In deze notitie wordt uitgaande van het (evidente) belang van de in de loop der jaren opgebouwde collectie een lans gebroken voor het behoud van de fabriekscollectie. Zijdelings wordt het bestaansrecht betoogd van een ‘zelfstandig’ Glasmuseum in Leerdam. Een lobby voor het behoud van de bruikleencollectie wordt op touw gezet en een poging wordt ondernomen het draagvlak voor het museum te vergroten. Het museum haalt de banden aan met de Nederlandse Museum Vereniging (NMV) en zoekt contact met verschillende stakeholders, zowel lokaal, regionaal als landelijk. Job Meihuizen wordt bestuurslid bij de Vereniging van Vrienden van Modern Glas. Het museum weet zich in korte tijd te verzekeren van de steun van o.a. Jan Maarten Boll (Vereniging Rembrandt), Charlotte van Rappard-Boon (Erfgoedinspectie), Rik Vos (Instituut Collectie Nederland) en Rudi Ekkart (Rijkbureau voor Kunsthistorische Documentatie). Het museum heeft in deze periode zelfs contact gezocht het Rijksmuseum Amsterdam, Museum Boijmans van Beuningen, het Haags Gemeentemuseum, het Gemeentemuseum Arnhem, de gemeente Dordrecht en met het Keramiekmuseum het Princessehof te Leeuwarden, met de vraag of een van deze musea – in geval van een sluiting – bereid zouden zijn de collectie op te vangen. Dit was een signaal aan de gemeente Leerdam dat het Glasmuseum wel eens verloren zou kunnen gaan voor Leerdam. Landelijk zet het museum haar beleid om het draagvlak voor het Nationaal Glasmuseum Leerdam te vergroten voort, door veelvuldige samenwerking met verschillende organisaties en door presentaties buitenshuis te entameren: 

In 2002 inviteert De Tweede kamer der Staten-Generaal in samenwerking met het Instituut Collectie Nederland (ICN) het Nationaal Glasmuseum Leerdam om in het gebouw objecten uit eigen collectie te tonen. Er wordt in twee vitrines een selectie getoond uit de collectie van het Nationaal Glasmuseum Leerdam onder de noemer ‘Glazen Erfgoed’. In lades onder de vitrines is een selectie van ontwerptekeningen ondergebracht.

Op 9 december 2002 opent Z.K.H. Prins Willem Alexander een dependance van het Rijksmuseum Amsterdam op de Luchthaven Schiphol. In het kleine museum, een zwevende, goudkleurige ruimte ontworpen door architectenbureau Benthem Crouwel, toont het Rijksmuseum Amsterdam permanent zo’n tien kunstwerken van beroemde meesters uit de Gouden eeuw uit eigen collectie. Daarnaast vindt hier een aantal tijdelijke presentaties met andere Nederlandse kunst plaats, die in samenwerking met het Instituut Collectie Nederland (ICN) tot stand komen. Als eerste pilotproject is het Nationaal Glasmuseum Leerdam uitgenodigd een selectie uit haar collectie te tonen.


Colofon

Opdrachtgever: Instituut Collectie Nederland (ICN/RCE)
Projectleiding en redactie: Petra Timmer (ICN)
Selectie en advies: Jan Rudoph de Lorm (RMA), Job Meihuizen (NGM)