The Battle of the Giants

De dans van de glasblazer

2002

Nationaal Glasmuseum Leerdam
08.06.02 / 
Studio de Oude Horn
Bernard Heesen
Battle of the Giants, 2002

Het mooiste van het glasblazen is het samenspel tussen de ontwerper en glasmakers onderling. Voorafgaande aan het 32e congres van de Glass Art Society, dat eind mei plaatsheeft te Amsterdam, organiseren het Nationaal Glasmuseum en studio De Oude Horn de manifestatie ‘The Battle of the Giants’, het gevecht van drie giganten uit de beeldende kunst met het materiaal glas en met een uiteenlopende groep van glasblazers. Glasteams uit Tsjechië, Acquooy en Leerdam werken met architect -vormgever Borek Sipek (1949), beeldend kunstenaar Tony Gragg (1949) en kunstenaar/glasblazer Bernard Heesen (1958) aan veelkleurige, ingewikkelde en vooral ook grote glasobjecten. 

De Tsjechen waren vertegenwoordigd met meesterglasblazer Petr Novony en Ivan Kubela. Ze werden geassisteerd door de jonge Martin Vladek. Royal Leerdam Crystal bracht de glasmakers Henk Verwey en Gert Bulleee in de strijd en glasstudio De Oude Horn was vertegenwoordigd met Bernard Heesen en zijn assistenten Iris Roskam en Tara Woudenberg.

Een week lang werd afwisselend geblazen in De Oude Horn en het glasvormcentrum van de Glasfabriek Leerdam. De artistieke mogelijkheden van de kunstenaars werden in belangrijke mate bepaald door technische mogelijkheden van de glasblazers enerzijds en hun eigen flexibiliteit en inventiviteit anderzijds om tijdens het blaasproces invloed uit te oefenen op het eindresultaat. Het leek een tegen elkaar opbieden wie de grootste en meest ingewikkelde stukken kon neerzetten. De resultaten van de manifestatie ‘The Battle of the Giants’ werden gepresenteerd in het Nationaal Glasmuseum Leerdam.

Bernard Heesen 

Tony Gragg 

Borek Sipek 

Petr Novony 

Ivan Kubela

Martin Vladek

Henk Verwey

Gert Bullee

Bernard Heesen 

Iris Roskam 

Tara Woudenberg


Colofon

Opdrachtgever: Nationaal Glasmuseum Leerdam
Projectleiding: Bernard Heesen, Job Meihuizen