Menno Jonker – Solid Perceptions

2003

Nationaal Glasmuseum Leerdam
09.03.03 / 18.05.03
Menno Jonker (1968)
Menno Jonker – Solid perception, 2003
Ram vormgeving, Jan van Waarden
Collectie Nationaal Glasmuseum Leerdam

Een overzichtstentoonstelling over het werk van Menno Jonker. Jonker (1966) moet worden beschouwd als een van de meest succesvolle en veelbelovende glasontwerpers en -kunstenaars van dit moment. Hij ontwerpt Unica, Serica en gebruiksvoorwerpen in grotere oplagen. Het oeuvre van Jonker kenmerkt zich door een hoge technische perfectie. Zijn objecten hebben een sobere vormentaal en een geraffineerd, maar evenzo ingetogen kleurgebruik. Jonker zoekt in zijn glasobjecten, die de laatste jaren veelal ontstaan in samenwerking met de Engelse meesterglasblazer Neil Wilkin, naar een synthese van tegenstellingen als ruw-glad, binnen-buiten, geometrisch-organisch en transparant-ondoorzichtig. In de tentoonstelling wordt op basis van een ruime selectie van Unica en Serica van Menno Jonker een beeld geschetst van de ontwikkeling die hij de laatste zes jaar doormaakte. Jonker heeft met zijn glaskunstobjecten een nieuwe visuele taal in de glaskunst neergezet, waarmee hij zich in korte tijd een belangrijke plaats heeft verworven binnen de Nederlandse decoratieve kunst van de 21e eeuw. Bij de tentoonstelling verschijnt een schitterend uitgevoerde publicatie ‘Solid Perceptions’, welke Jonker uitgaf in eigen beheer.  


Colofon

Opdrachtgever: Nationaal Glasmuseum Leerdam
Projectleiding: Job Meihuizen, Menno Jonker