Wereldverbeteraars

100 jaar idealen in glas

2006

Nationaal Glasmuseum Leerdam
18.06.06 / 08.10.06
Affiche Wereldverbeteraars, 2006
Ram vormgeving, Jan van Waarden
Collectie Nationaal Glasmuseum Leerdam

In het kader van de Manifestatie Glas2006 t.g.v. het twintigjarig bestaan van de Vereniging Vrienden van Modern Glas organiseert het Nationaal Glasmuseum Leerdam de tentoonstelling ‘Wereldverbeteraars’. Als één ding is dat opvalt bij het beschouwen van meer dan een eeuw ontwerpen in glas, dan is het dat over smaak niet valt te twisten, maar over wat goed en wat slecht is, des te meer. De tentoonstelling ‘Wereldverbeteraars’ schetst een beeld van de idealen en opvattingen van ontwerpers, fabrikanten en theoretici en de invloed daarvan op een eeuw ontwerpen in glas. Naast de grote namen uit begin twintigste eeuw komen ook de jongste generatie succesvolle ontwerpers (Arnout Visser, Tejo Remy, Aldo Bakker, Ed Annink, Marcel Wanders en anderen) met hun producten en hun idealen ruim aan bod in deze omvangrijke tentoonstelling over 125 jaar ‘gestolde’ idealen. De tentoonstelling is ook een proefproject voor de vaste opstelling als het museum na verbouwing over enkele jaren heropend zal worden. 

Publicatie

Wereldverbeteraars – Glascahier 3
Jun 2006
Timo de Rijk, Ed van Hinte, Job Meihuizen
Vormgeving Jan van Waarden
Uitgever Amber
Partner Nationaal Glasmuseum Leerdam
ISBN: 978-90-7803-403-2


Colofon

Opdrachtgever: Nationaal Glasmuseum, Arnoud Odding
Projectleiding: Job Meihuizen, Annalilly van den Broeke
Auteurs: Ed van Hinte, Fredrike Huygen, Job Meihuizen, Timo de Rijk, Liesbeth Tibbe.
Vormgeving; Ram Vormgeving, Jan van Waarden