Richard Meitner – Panta Rhei

2007

Nationaal Glasmuseum Leerdam
02.02.07 – 06.05.07
Richard Meitner (1949)
Meitnerium II, 1995
Borosilicaatglas
h. 65
Collectie Nationaal Glasmuseum Leerdam (1995-43)

Een overzicht van de werken van de bekende kunstenaar Richard Meitner is te zien in het Nationaal Glasmuseum Leerdam. Het is opmerkelijk dat dit de eerste solo-tentoonstelling is die ooit in een museum in Nederland is gehouden, want Richard Meitner zit al ruim dertig jaar in het vak. Ook gezien zijn internationale bekendheid en invloed op de jongere generaties kunstenaars is het hoog tijd voor een overzicht van zijn werk. Met deze retrospectieve tentoonstelling doet het Nationaal Glasmuseum recht aan één van Nederlands opmerkelijkste beeldend kunstenaars van dit moment. 

Richard Meitner (1949) studeerde van 1970-72 glas bij Marvin Lipofsky aan de University of California, Berkeley. In 1972 kwam hij naar om tot 1975 te studeren onder Sybren Valkema aan de werkgroep glas van de  Gerrit Rietveld Academie. Reeds snel ontwikkelde hij zich tot een van de meest spraakmakende glaskunstenaars. Samen met Mieke Groot (1949)  gaf hij na de pensionering van Sybren Valkema van 1980 tot 2000 leiding aan de glasafdeling van de Gerrit Rietveld Academie, de enige voltijds kunstopleiding voor glasbewerking in Nederland.  Zij legden in de opleiding vooral de nadruk op het beeldende karakter van de projecten waardoor de glasafdeling zich ontwikkelde tot een wezenlijke autonome opleiding. 

Meitner buit in zijn glasobjecten, die met behulp van een grote verscheidenheid aan glastechnieken en andere materialen, variërend van email-verf tot metaal, hout of keramiek, tot stand komen, alle beeldende mogelijkheden van het werken met glas uit. Zijn objecten komen ook vaak tot stand in samenwerking met mensen, waaronder Mieke Groot en Richard Price, die andere technieken beheersen en deze aan zijn objecten toevoegen.

Centraal in zijn werk staan meestal geblazen glasvormen die functioneel zijn of een van de functie afgeleidde vorm hebben en die op speelse wijze zijn verrijkt met soms bizarre toevoegingen. De glazen vorm, die aanvankelijk al een sculpturaal element in zich droeg, wordt een sculptuur dan wel een ruimtelijk object. Een opvallend aspect van zijn werk is dat hij ook het inwendige van de glazen objecten benut door deze als het ware te doorboren met bijvoorbeeld dierlijke vormen. 

Kenmerkend voor het oeuvre van Meitner is dat het zich niet laat vangen op één bepaalde benadering. Zijn denkbeelden verschillen dagelijks en daarmee de vormen die hij creeert. Meitner’s werk is als geen andere beeldend kunstenaar in glas steeds weer anders. Als je zijn werk zou moeten categoriseren, zou zijn oeuvre tot het Postmodernisme gerekend kunnen worden. Meitner haalt reeds bestaande beelden, afkomstig uit verschillende bronnen – variërend van kunstgeschiedenis tot wetenschap, van populaire cultuur tot strikt persoonlijke achtergrond – en combineert of confronteert ze met elkaar. Meitner zoekt steeds de betekenis die achter de beelden ligt. 

Panta rhei, alles is in constante beweging. Dat geldt ook voor de thematiek van Richard Meitner, dat is een beweeglijk veld van thema´s gebaseerd op eigenzinnigheid, durf en nieuwsgierigheid, die moeilijk onder woorden te brengen is. Telkens lijkt hij de kijker op het verkeerde been te willen zetten. Hij zet zijn denkwereld om in glas, en maakt daarbij gebruik van een grote verscheidenheid aan materialen en technieken. Meitners zoektocht van het omzetten van zijn continu veranderende denk- en belevingswereld naar het gestolde glas, levert dikwijls werken op waarmee iets aan de hand is.

 • Richard Meitner – Glascahier 4
  Jan 2007
  Job Meihuizen
  Vormgeving Jan van Waarden
  Uitgever Amber
  Partner Nationaal Glasmuseum Leerdam
  ISBN: 978-90-7860-52

Colofon

Opdrachtgever: Nationaal Glasmuseum, Arnoud Odding
Projectleiding: Job Meihuizen, Annalilly van den Broeke