De Bazel in de Bazel

2015

Stadsarchief Amsterdam
13.02.15 / 19.04.15 
K.P.C. de Bazel (1869-1923)
Delen persglasservies A, 1920-26
Uitvoering N.V. Glasfabriek Leerdam
Collectie Nationaal Glasmuseum Leerdam
Foto Erik & Petra Hesmerg

Op initiatief van en in samenwerking met het Nationaal Glasmuseum Leerdam, presenteert het Stadsarchief Amsterdam ‘De Bazel in De Bazel, de glazen van de architect’. Voor het eerst wordt een representatief overzicht van het vernieuwende glaswerk van de architect De Bazel gepresenteerd in de onlangs gerestaureerde kluis van het Stadsarchief Amsterdam

Karel Petrus Cornelis de Bazel (1869 – 1923) heeft in Nederland vooral als architect naam gemaakt. Hij hoort samen met Berlage en Lauweriks in een rijtje architecten die begin twintigste eeuw voor grote veranderingen in de bouwkunst hebben gezorgd. Tot een van zijn bekendste bouwwerken kan het hoofdgebouw van de Nederlandsche Handel-Maatschappij in de Amsterdamse Vijzelstraat worden gerekend, waarin nu het Gemeentearchief Amsterdam is gevestigd. Minder bekend is dat hij ook op het gebied van de kunstnijverheid zeer actief en invloedrijk is geweest. Hij behoorde tot de eerste vernieuwers op het gebied van de interieurkunst en producten voor het binnenhuis. In dezelfde periode dat hij tekende voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij, maakte hij ontwerpen voor de glasfabriek Leerdam. 

Precies honderd jaar geleden, In 1915, was De Bazel de eerste ontwerper die door de directeur van de Glasfabriek Leerdam benaderd werd om eigentijds gebruiksglas te ontwerpen. Aan de basis van zijn ontwerpen stond de geometrie en zijn glas was van een bevrijdende eenvoud en doelmatigheid. Vanaf 1916 tot aan zijn voortijdige overlijden in 1923, ontwierp de Bazel niet minder dan negen kristallen drinkserviezen, een volledig ontbijtservies uit persglas en talloze vazen, schalen en gebruiksartikelen. Zijn producten gelden als één van de eerste voordbeelden van een geslaagde, eigentijdse vormgeving. 

De tentoonstelling in het Gemeentearchief brengt een representatief overzicht bijeen van De Bazels ontwerpen voor vernieuwend glaswerk in samenhang met zijn ontwerptekeningen. 


Colofon

Opdrachtgever: Nationaal Glasmuseum Leedam, Arend Jan Weijsters
Projectleiding: Job Meihuizen
Concept, tekst en uitvoering: Arend-Jan Weijsters, Job Meihuizen
Stadsarchief: Ludger Smit, Bert Gelagh, Menno Schraal 
Communicatie & Marketing: Caroline van Diest, Frank Driessen
Grafische vormgeving; Ram vormgeving / Jan van Waarden
Fotografie: Erik en Petra Hesmerg