Beelden Buiten Binnen Amsterdam

Inventarisatie kunst in de openbare ruimte

1996

Amsterdam Fonds voor de Kunst / Stedelijk Museum Amsterdam
Anoniem
Houtzagertje, 1998
Leidsebosje, Amsterdam

Kunst in Amsterdam: de stad staat er vol mee. Ook veel gevels van gebouwen zijn versierd met kunstwerken. Al deze kunstwerken maken van Amsterdam één groot openluchtmuseum. Het aanbrengen van kunst in de openbare ruimte en aan gebouwen is sinds het begin van de twintigste een traditie in Amsterdam. De kunstwerken zijn onder meer tot stand gekomen door opdrachten van gemeentelijke diensten, stadsdelen en woningbouwcorporaties. Hierdoor heeft de stad intussen een bijzondere collectie buitenkunstwerken opgebouwd. 

Vanaf 1951 leverde het Rijk een belangrijke stimulans voor de opbloei van de beeldende kunst in de Openbare Ruimte met het instellen van de percentageregeling. Deze regeling bepaalde dat bij nieuwbouw van rijksgebouwen 1,5% van de bouwsom aan ‘decoratieve aankleding’ mocht worden besteed. Achterliggend idee hierbij was dat beeldende kunst een onmisbaar element in openbare gebouwen was. Voorwaarde hierbij was, dat de kunstwerken moesten worden geïntegreerd in de architectuur, m.a.w. nagelvast dienden te worden aangebracht. Met deze kunstwerken in publieke gebouwen of in de openbare ruimte zou cultuur wor- den verspreid en de volksopvoeding worden bevorderd. Het Stedelijk Museum Amsterdam had van meet af aan de taak de kunst in de openbare ruimte te inventariseren. 

Eind jaren tachtig is er een achterstand ontstaan op het gebied van de inventarisatie. Job Meihuizen krijgt de taak deze achterstand in te lopen. Tevens worden vrijwel alle kunstwerken opnieuw gefotografeerd (door Job Meihuizen en Mark van den Brink) ten behoeve van de website Beelden-Buiten-Binnen-Amsterdam, ondergebracht in de Digitale Stad en de publicatie ‘Het Amsterdams Beeldenboek, onder redactie van het Amsterdam Fonds voor de Kunst (AFK) / Desmond Spruijt.

 • Het Amsterdams Beeldenboek
  1996
  Redactie: Desmond Sprijt
  Eindredactie: Mirjam Beerman
  Vormgeving: Menno Landstra
  Uitgeverij Amsterdams Fonds voor de Kunst
  ISBN: 90-6274-092-8

Colofon

Opdrachtgever: Stedelijk Museum Amsterdam / Amsterdams Fonds voor de Kunst
Projectleiding: Desmond Spruijt, Job Meihuizen