Bewaar als…

Vuistregels digitaal archiveren

2012

Premsela, Nederlands instituut voor Design & Mode / ParkC
Karin van der Heiden
Bewaar als…
Handleiding voor digitaal bewaren, 2012

Karin van der Heiden ontwikkelde in samenwerking met Premsela, Nederlands Instituut voor Design en Mode, een handleiding met vuistregels voor het duurzaam archiveren van digitale bestanden. Want, hoe doe je dat dan? Hoe bewaar je documenten duurzaam? Lees meer over de totstandkoming van het boekje en een vraaggesprek met de maakster Karin van der Heiden, kunsthistoricus en sinds 2008 adviseur Beheer en Presentatie van (digitale) Collecties voor vormgevers en collectiebeheerders.

Praktische handvatten
Het boekje ‘Bewaar als…’ is gemaakt om vormgevers praktische handvatten te bieden om hun informatie te ordenen en goed op te slaan. Dat is natuurlijk niet alleen belangrijk voor vormgevers, maar voor iedereen die digitale documenten maakt en die duurzaam wil bewaren. Dat het in eerste instantie voor vormgevers ontworpen is duidelijk te zien, het is een prachtige vormgegeven leporello (uitvouwbrochure). Doel van de uitgave is bewustzijn te creëren voor het grote belang van juiste digitale archivering, en informatie daarover zo beknopt en eenvoudig mogelijk aan te bieden.


Digitale informatie is niet meer weg te denken uit onze huidige samenleving. Dagelijks creëren, bewerken, verzamelen en versturen we digitale documenten. Digitale objecten zijn echter veel kwetsbaarder dan we denken. Het bewaren van digitale documenten vraagt om een andere aanpak dan het bewaren van drukwerk. Een digitaal bestand heeft altijd een combinatie van software en hardware nodig om te kunnen worden geopend, bekeken en bewerkt. Beschadigingen in digitale bestanden, maar ook de snelle veroudering van computers en opeenvolging van softwarepakketten, vormen daarom een grote bedreiging voor je digitale archief. Zodra één van de schakels ontbreekt is een digitaal document verloren.


Colofon

Opdrachtgever: Premsela, Nederlands instituut voor Design & Mode, Els van der Plas
Projectleiding: Karin van der Heiden, Job Meihuizen
Grafische vormgeving: Max Kisman
Partner Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO)