Collectie Jacob van Achterbergh

Inventarisatie

1993

Keramiekmuseum Het Princessehof

Na afronding van zijn studie Kunstgeschiedenis te Amsterdam, liep Job Meihuizen enige maanden stage bij het Keramiekmuseum het Princessehof. Hij assisteerde bij de tentoonstelling ‘Geert Lap – 99 variaties’ en kreeg als taak een Inventarisatie te maken van de collectie hedendaagse Nederlandse keramiek van dhr. Jacob Van Achterbergh (1928-2009), welke in bruikleen was gegeven aan Museum Het Princessehof, Leeuwarden.


Colofon

Opdrachtgever: Keramiek Museum Het Princessehof, Jan Mulder
Projectleiding: Allaard Hidding, Job Meihuizen
Jacob van Achterbergh, Dorris Kuyken-Schneider, Bernadine de Neeve en Ineke Thirion
Museum Boijmans van Beningen, 1960s