Collectie-opstellingen, Afdeling Toegepaste Kunst

1994 / 1997

Stedelijk Museum Amsterdam
1994-97
Kees Marinus (1952)
Verzameling van 12 potten , 1983-1990
Aardwerk, handgedraaid en gevormd, deels geglazuurd
Collectie Stedelijk Museum Amsterdam

Aansluitend op zijn studie Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, was Job Meihuizen midden jaren negentig enige jaren als assistent verbonden aan de afdeling Toegepaste Kunst van het Stedelijk Museum Amsterdam. De deelcollecties toegepaste kunst en vormgeving van het Stedelijk Museum Amsterdam bestaan uit onder meer textiele objecten, meubelen, apparaten, glaswerk, keramiek, speelgoed, sieraden, gereedschap en maquettes. Het kunnen unica zijn of massaproducten en alles wat daartussen zit.

Op de afdeling werkten in die jaren drie conservatoren; Liesbeth Crommelin (conservator toegepaste kunst), Ada Stroeve (conservator grafische vormgeving) en Reyer Kras (conservator industriële vormgeving). Monique Splinter werkte als algemeen assistent. Job Meihuizen verrichtte hand en spandiensten voor met name Liesbeth Crommelin, maar incidenteel ook voor de andere conservatoren en zelfs voor Hripsime Visser (conservator fotografie). Een belangrijke taak was het verzorgen van een wisselende presentatie van de collectie in de wandvitrines ‘onder de trap’, in de doorgang naar het restaurant. Iedere twee maanden werden hier aankopen, signalementen en delen van de collectie gepresenteerd.


Colofon

Opdrachtgever: Stedelijk Museum Amsterdam, Liesbeth Crommelin, Ada Stroeve, Reyer Kras e.a.
Assistent van de afdeling; Job Meihuizen