Digitaliseringsproject

Digitalisering tekeningencollectie van de Glasfabriek Leerdam en glascollectie van het Nationaal Glasmuseum

2003 – 2005

Nationaal Glasmuseum Leerdam / ICN / Pictura
Digitaliseringsproject
Onno Zaman (1955-2014)
Nationaal Glasmuseum Leerdam / Pictura

In 2003 doet het Nationaal Glasmuseum Leerdam een ambitieus voorstel om de volledige (glas)collectie (ca. 7.000 objecten), alsmede de in 2002 verworven collectie tekeningen van de Glasfabriek Leerdam (ca. 33.000 tekeningen), te digitaliseren, met het doel deze gedeeltelijk te presenteren op internet. Het streven is gericht op een relationale database, waarin museum-objecten gekoppeld worden aan fabriekscatalogi en ontwerptekeningen.

Dit project wordt gedefinieerd door Job Meihuizen in samenwerking met Arnoud Odding en draagt de naam ‘digitaliseringproject’. Voor dit project wordt een samenwerking aangegaan met Onno Zaman (1955-2014) van Picturae, een ICT bedrijf op het gebied van digitalisering, beheer en publicatie van cultureel erfgoed. Subsidie voor dit project wordt verkregen van de Mondriaanstichting, het Prins Bernard Cultuurfonds, het Hugo van Win-fonds (onderdeel van het PBF), het VSB-fonds en het Instituut Collectie Nederland (ICN / RCE).


Colofon

Opdrachtgever: Nationaal Glasmuseum Leerdam, Arnoud Odding
Projectleiding: Job Meihuizen