Een huis dat werkt

2009

Museum van Loon
Aldo Bakker (1971)
Urushi serie in Museum van Loon, 2010
Fotografie Erik en Petra Hesmerg

Het educatieprogramma Een huis dat werkt dat zich richt op het MBO vakonderwijs. Studenten van MBO vakopleidingen kunnen vanaf dit najaar een educatieprogramma volgen in Museum Van Loon. Het is voor het eerst dat een museum een blijvend educatieproject opzet voor mbo-vakopleidingen. In samenwerking met Premsela, Nederlands Instituut voor Design en Mode, wordt de vertaalslag gemaakt van de oude beroepen en ambachten van het huis naar hedendaagse vormgeving. Door studenten deze mogelijkheid te bieden, vraagt het museum aandacht voor het creatief vakmanschap.

Een huis dat werkt koppelt de oude beroepen die door het personeel van de familie Van Loon werden uitgevoerd en hun vakkennis aan de huidige creatieve MBO-vakscholen en de hedendaagse vormgeving. Deze drie beroepsgroepen hebben gemeen dat zij werken vanuit het ambacht: zij gebruiken hun kennis van materialen, stijlen en technieken in hun dagelijks werk. Dit wordt inzichtelijk gemaakt aan de MBO-studenten in een interactieve en hands-on lessenreeks. De koppeling stelt de studenten in staat hun eigen opleiding en toekomstige vak te plaatsen in het bredere maatschappelijke kader door het samen te brengen met de oude werkcultuur in en rondom het huis en het hedendaags design. Zij zijn immers de meubelmakers, de kostuummakers, de glasblazers of de zilversmeden van de toekomst die bijdragen aan het bewaren en creëren van het cultuurgoed. 

Doel

–  Studenten kennis bijbrengen over stijlleer, antieke materialen en historische technieken vanuit de museale praktijksetting, in aanvulling op de vakinhoudelijke theorie binnen de opleiding 

–  Studenten competenties aanleren die van pas komen bij hun verdere opleiding en loopbaan in aansluiting op de 21e eeuwse vaardigheden creativiteit, kritisch denken, samenwerken, communicatie en ondernemerschap 

–  Studenten zicht geven op het breder maatschappelijke kader waar hun toekomstige vak van deel uitmaakt 

Doelgroep

De lessenreeksen sluiten aan op het eerste leerjaar van de niveau 4 creatieve MBO- vakopleidingen aangezien zij algemeen van aard zijn en een inleiding vormen op het vak stijlleer / kunstgeschiedenis dat tijdens de opleiding aan bod komt. Dit houdt in dat de klassen bestaan uit ongeveer 24 studenten. 

Samenwerkingspartners

Museum Van Loon is samenwerkingen aangegaan met inhoudelijke experts om het educatieve programma kwalitatief juist in te vullen. Het Hout en Meubileringscollege adviseert het museum betreffende de vertaalslag naar het onderwijs en Premsela, Dutch Platform for Design and Fashion, inzake het betrekken van hedendaagse kunstenaars. Dankzij de Mondriaan Stichting is het programma financieel uitvoerbaar. 


Colofon

Opdrachtgever: Premsela, Nederlands instituut voor Design & Mode
Projectleiding: Job Meihuizen, Philip van Daalen
Partners: Museum van Loon, Tonko Grever, Willemijn van Helbergen