Glas is een vloeistof

Water, levensbelangrijk

1999 / 2000

Nationaal Glasmuseum Leerdam, Het Oude Raadhuis
07.10.99 / 03.12.00
Bert Frijns, (1953)
Hoge kommen, 2000
Gefused glas
h. 155 cm.
Particuliere collectie
Coutesy Galerie Domarte

Een natuurkundig mysterie

Glas is op zichzelf een merkwaardig product, dat waarschijnlijk door de Egyptenaren per toeval enige duizenden jaren geleden werd ontdekt. In vuurvaste aarde werd zand, soda en kalk samengesmolten tot een stof die zich liet blazen, gieten, buigen, persen en slijpen. Het vaak glanzende en doorzichtige materiaal bezit een grote hardheid en is tegen veel chemische invloeden bestand. 

In de rij van agregatie-toestanden behoort het echter niet tot de vaste stoffen. Door de losse moleculaire samenstelling behoort het natuurkundig gezien eerder tot de vloeibare stoffen en is feitelijk een sterk onderkoelde vloeistof.  

Hoewel de oude Egyptenaren al glas konden maken, stelt glasvorming tot op de dag van vandaag de meest geleerde natuurkundigen voor een raadsel. “Het diepste en interessantste onopgeloste probleem in de vaste-stoftheorie is waarschijnlijk de aard van glas en de glasovergang”, schreef de Nobelprijswinnende natuurkundige Philip W. Anderson in 1995

Diverse (glas)kunstenaars is gevraagd om, gebruik makend van verschillende glasbewerkingstechnieken als blazen, gieten, buigen en slijpen de viscositeit van het materiaal te benadrukken. Daarnaast is ook een aantal beeldend kunstenaars uit andere disciplines uitgenodigd. Ook zij zullen in schilderijen, objecten en installaties ieder voor zich het vloeibare aspect laten zien. Door de vermenging van disciplines ontstaat zo een interessante visuele dialoog tussen de verschillende artistieke benaderingen.  

De tentoonstelling ‘Glas = Vloeistof’ valt onder een overkoepelende reeks tentoonstellingen die in het voor- en najaar van 2000 worden georganiseerd door twaalf museale instellingen in de Ablasserwaard en de Vijfheerenlanden onder de titel ‘Glas, levensbelangrijk…’. 

Op de twee locaties, het Nationaal Glasmuseum Leerdam en Museum Het Oude Raadhuis, zal werk getoond worden van o.a. 

Kunstenaars:

Mark van den Brink

Joost Bicker Caarten

Anna Carlgren

Frank Dekkers

Bert Frijns

Vincent van Ginneke

Willem Heesen

Richard Meitner

Maria Roosen

Marc Volger


Colofon

Opdrachtgever: Nationaal Glasmuseum Leerdam
Projectleiding: Job Meihuizen, Rimme Rypkema