No future without a past

2016

Journal of Design History
No future without a past [2016]
Sep 2016 – English Text
Job Meihuizen, Anja Tollenaar
Journal of Design History, volume 29, issue 3, pp 287-295

Nederland is behoorlijk trots op zijn creatieve industrie en beschouwt deze zelfs als een van zijn belangrijkste exportproducten. De Nederlandse overheid heeft de afgelopen decennia de creatieve industrie en daarin de ontwerpsector stevig ondersteund, niet in de laatste plaats vanwege het innovatieve en promotionele karakter ervan. In haar laatste brief over de creatieve sector stelde de Nederlandse regering zelfs dat Dutch design zich niet alleen kenmerkt door innovatieve producten en diensten met artistieke en economische waarde, maar ook staat voor haar werkwijze.  Ontwerpmethoden kunnen oplossingen bieden voor toekomstige problemen. De creatieve industrie is in staat complexe vraagstukken te doorgronden en kan onverwachte oplossingen bedenken, vaak met gebruikmaking van de nieuwste technologieën. Het lijkt daarom niet meer dan logisch dat ook Nederland zorgvuldig met zijn vormgevingserfgoed omgaat. Immers, zonder inzicht in hoe eerdere problemen in het verleden zijn opgelost, zijn toekomstige problemen complexer. Historische bronnen zouden de sleutel kunnen bieden tot het vinden van een oplossing. Alle aandacht voor de waarde van vormgeving gaat nog niet gepaard met een vergelijkbare aandacht voor vormgevingserfgoed en het behoud van vormgevingsarchieven. Integendeel: met stevige bezuinigingen op behoud en beheer staat de continuïteit van het beleid voor vormgevingserfgoed nu op het spel. De overheid lijkt te vergeten dat kennis van het verleden essentieel is voor oplossingen voor onze leefomgeving en voor het versterken van onze economie, zoals dat in het verleden ook is gebeurd. 

In dit artikel wordt getracht de odyssee van het Nederlandse vormgevingserfgoed binnen het cultuurbeleid van Nederland te beschrijven. Al meer dan vijftien jaar spannen vele individuen en culturele instellingen zich in om archieven en collecties met betrekking tot Nederlandse vormgeving aan te leggen en veilig te stellen. Dit heeft geresulteerd in een groeiend besef van het belang van vormgevingsarchieven binnen het erfgoedveld en vervolgens in de oprichting van het Nederlands Nationaal Ontwerp Archief (NOA)


No future without a past
Sep 2016 – English Text
Job Meihuizen, Anja Tollenaar
Journal of Design History, Oxford University Press, volume 29, issue 3, pp 287-295
ISSN 0952-4649