Vernieuwing Museum Het Schip

2009

Museum Het Schip
Vernieuwing Museum Het Schip, 2009

Projectleider vernieuwing Museum Het Schip, het museum voor de Amsterdamse School; ontwikkeling van een beleidsplan en collectieplan in opdracht van Alce Roegholt. 

Museum Het Schip bestaat nu bijna tien jaar. In de periode 2001-2010 heeft Museum Het Schip zich ontwikkeld tot een uiterst succesvol museum. In deze beleidsnotitie zal een groot aantal ambitieuze plannen worden ontvouwd. In de afgelopen periode is het museum uitgegroeid van een monumentaal postkantoor tot een museum met een viertal locaties (postkantoor, museumwoning, lunchroom, museumtuin). Het einde hiervan is nog niet in zicht.

De komende periode is van vitaal belang voor het Museum van de Amsterdamse School. Het museum komt letterlijk in de steigers te staan. Het museum is gericht op verdere uitbreiding, waardoor het oppervlak van Museum Het Schip zal verdriedubbelen.

Reden genoeg om een nieuwe heldere toekomstvisie voor Museum Het Schip te formuleren. Dit beleidsplan schetst tot en met 2014 de kaders en beleidsvoornemens waarlangs Museum Het Schip zich wil verder ontwikkelen. Het museum wil in fases de vaste presentaties vernieuwen en de zorg voor de collectie verbeteren en professionaliseren met een nieuwe locatie. Centraal staan verder een uitbreiding van het museumcomplex met een grote tentoonstellingsvleugel en een actief en ambitieus tentoonstellingsbeleid. Dit zal leiden tot een groei van de bezoekersaantallen.


Colofon

Opdrachtgever: Museum Het Schip, Alice Roegholdt
Projectleiding: Job Meihuizen