Overzicht

Vernieuwing Museum Het Schip

2009 Museum Het Schip Projectleider vernieuwing Museum Het Schip, het museum voor de Amsterdamse School; ontwikkeling van een beleidsplan en collectieplan in opdracht van Alce Roegholt.  Museum Het Schip bestaat …

Bas van Beek – Missing Link

2010 Archiploitation De bekende architect H.P. Belage (1856-1934) maakte tussen 1923 en 1929 in opdracht van de Glasfabriek Leerdam verschillende ontwerpen voor eet- en drinkserviezen, een aantal vazen en bouwstenen, …

Glas(s)

40 jaar glasafdeling van de Gerrit Rietveld Academie Amsterdam 1969-2009 2009 HAAGS GEMEENTEMUSEUM / KUNSTMUSEUM DEN HAAG De glasafdeling van de Gerrit Rietveld Academie neemt nationaal en internationaal een unieke …

Bas van Beek – Royal Rip Offs

2009 Tijdelijk Nationaal Glasmuseum Leerdam 03.02.09 /11.05.09 Stel je voor, je bent een meesterglasblazer en dan komt er opeens een ontwerper die je vraagt om het ambachtelijk proces bewust te …

European Glass Context

2008 Art Museum Bornholm 12.09.08 – 19.09.08 Job Meihuizen selecteert zes kunstenaars die Nederland vertegenwoordigen op dit tweejaarlijkse symposium voor Europees Hedendaags glas en keramiek. Het symposium vindt plaats op …

Aldo Bakker – glasservies

2008 European Glass Context, Bornholm Het glaswerk van Aldo Bakker kenmerkt zich door een grote verfijning, elk onderdeel van het ontwerp is in harmonie met het geheel. Vorm, maat, materiaal, …

Hommage aan Willem Heesen

2008 Gorkums Museum 02.02.08 – 31.03.08 12 mei 2007 overleed de glaskunstenaar Willem Heesen (1925-2007). Heesen werkte van 1943 tot 1977 op de Leerdamse glasfabriek, waar hij serviezen en gebruiksgoed …

Glascahiers

2005 / 2007 Nationaal Glasmuseum Leerdam Het Nationaal Glasmuseum Leerdam brengt regelmatig publicaties uit over sterk uiteenlopende aspecten van het Nederlandse hedendaagse glas, in samenwerking met diverse auteurs.  Tussen 2005 …

Simone van Bakel – Flowered

2008 Stokroos Glasstipendium In 2008 heeft het Nationaal Glasmuseum Leerdam Simone van Bakel het jaarlijkse Stokroos-stipendium toegekend. Dit heeft geresulteerd in het Museumjaarobject 2008. “Flowered” is een ontwerp waarbinnen Simone …

Leerdam in bloei

2007 Ministerie van OCW Onder de titel Leerdam in bloei toont het Nationaal Glasmuseum een selectie van ruim dertig unieke vazen uit haar collectie in het Ministerie van OCW. Wij zijn verheugd …

Glazen Jungle

2007 Nationaal Glasmuseum Leerdam 01.07.07 / 10.09.07 Deze zomer toveren de bekende kunstenaar en glasmaker Bernard Heesen en ontwerper Arnout Visser de tuin van het museum om tot een echte jungle. Hij blaast daarmee de – tientallen jaren geleden door Andries …

Hanneke Fokkelman – ledenobject

2007 Vereniging van vrienden van Modern Glas Hannke Fokkelman (1955) heeft zich binnen het Nederlandse glas altijd als een volledig onafhankelijke en buitengewoon oorspronkelijke beeldend kunstenaar laten zien. Zij werkte …

Cochius’ Droom

2007 Nationaal Glasmuseum Leerdam 17.05.07 / 28.10.07 Deze tentoonstelling gaat over de droom van Petrus Marinus Cochius die van 1912 tot 1934 directeur was van de Leerdamse Glasfabriek. Cochius was de man die de Leerdamse revolutie in de …

Wereldverbeteraars

100 jaar idealen in glas 2006 Nationaal Glasmuseum Leerdam 18.06.06 / 08.10.06 In het kader van de Manifestatie Glas2006 t.g.v. het twintigjarig bestaan van de Vereniging Vrienden van Modern Glas …

Glas op Celluloid

Nederlandse cineasten en de glasfabrieken 1918-1958 2006 De Bataafsche Leeuw Dit boek met ingesloten DVD laat zien hoe vanaf het eerste uur cineasten van naam actief waren in de glasfabrieken. …

Chris Kabel – Bubblicious

2006 Stokroos Glasstipendium Het Stokroos Stipendium 2006 is toegekend aan Chris Kabel. Dit stipendium is door de Stichting Stokroos en het Nationaal Glasmuseum in het leven geroepen om Nederlandse ontwerpers …

De wereld volgens Valkema

2005 Nationaal Glasmuseum Leerdam 16.10.05 / 06.03.06 In het Nationaal Glasmuseum wordt ruim aandacht besteed aan het belang van Valkema voor het moderne Nederlandse glas. Sybren Valkema (1916-1996) is een …

Dingen van schoonheid

2004 Nationaal Glasmuseum Leerdam 05.06.04 / 05.09.04 In het Nationaal Glasmuseum Leerdam de tentoonstelling Dingen van Schoonheid  te zien. Op basis van een groot aantal Leerdam Unica uit de collectie van het …

De Oude Horn

De emancipatie van het glas 2004 Nationaal Glasmuseum Leerdam / Museum Het Oude Raadhuis 05.06.04 / 05.09.04 Vermoedelijk heeft de ontwikkeling van het Studioglas, vanaf het midden van de jaren …

Siem van der Marel

35 jaar glasvormgeving voor Royal Leerdam Crystal 2003 Nationaal Glasmuseum Leerdam 17.03.01 / 29.04.01 Siem van der Marel (1944) is buitengewoon bepalend geweest voor de ontwikkeling van de productie van …

Wieki Somers – Stokroos

2005 Stokroos Glasstipendium In het voorjaar van 2005 is aan Wieki Somers het eerste Stokroos Stipendium toegekend. Het Stokroosstipendium is een initiatief van de Stichting Nationaal Glasmuseum Leerdam en de …

Gerard Thomassen – ontwerper

2004 Nationaal Glasmuseum Leerdam 13.03.04 / 30.05.04 In het Nationaal Glasmuseum Leerdam is de tentoonstelling Gerard Thomassen – ontwerper te zien. Gerard Thomassen (1926) moet beschouwd worden als één van de belangrijkste …

De Kristalunie Maastricht

2003 Nationaal Glasmuseum Leerdam 04.10.03 / 07.12.03 Ter gelegenheid van het verschijnen van een publicatie over de Kristalunie Maastricht van de hand van A. van der Kleij-Blekxtoon, wordt een tentoonstelling …

De laatste Lichting

afgestudeerd aan de glasafdeling van de Rietveld academie 2003 Nationaal Glasmuseum Leerdam 17.09.03 / 28.09.03 Het Nationaal Glasmuseum Leerdam toont het werk van de in 2003 afgestudeerde studenten aan de …

Floris Meydam – In Vorm

2003 Nationaal Glasmuseum Leerdam / Museum het Oude Raadhuis 24.05.03 / 14.10.03 Floris Meydam (1919) is één van de belangrijkste glaskunstenaars / ontwerpers van dit moment. Zijn naam is onlosmakelijk …

Menno Jonker – Solid Perceptions

2003 Nationaal Glasmuseum Leerdam 09.03.03 / 18.05.03 Een overzichtstentoonstelling over het werk van Menno Jonker. Jonker (1966) moet worden beschouwd als een van de meest succesvolle en veelbelovende glasontwerpers en …

De vormglazen van Lebeau

De kunstnijverheidscollectie van de Glasfabriek Leerdam 2003 Nationaal Glasmuseum Leerdam 09.03.03 / 18.05.03 Het Nationaal Glasmuseum heeft een opstelling gewijd aan de vormglazen van Lebeau. De tentoonstelling past in het …

Louter Glas

2002 – 2004 Nationaal Glasmuseum Leerdam In maart 2002 wordt de ‘Stichting Glas & Kristal’, een belangenvereniging van ca 500 glasliefhebbers, aanvankelijk gelieerd aan Royal Leerdam Crystal, geleidelijk omgevormd tot …

Designers in Nederland

Een eeuw productvormgeving 2003 Uitgeverij Ludion, Amsterdam In dit boek worden 300 ontwerpers in alfabetische volgorde in woord en beeld gepresenteerd met hun beste, bekendste of meest verrassende ontwerp. De …

Digitaliseringsproject

Digitalisering tekeningencollectie van de Glasfabriek Leerdam en glascollectie van het Nationaal Glasmuseum 2003 – 2005 Nationaal Glasmuseum Leerdam / ICN / Pictura In 2003 doet het Nationaal Glasmuseum Leerdam een …

The Battle of the Giants

De dans van de glasblazer 2002 Nationaal Glasmuseum Leerdam 08.06.02 /  Het mooiste van het glasblazen is het samenspel tussen de ontwerper en glasmakers onderling. Voorafgaande aan het 32e congres van …

Chris Lanooy – tussen twee vuren

2002 Nationaal Glasmuseum Leerdam / Keramiekmuseum Het Princessehof, Leeuwarden 16.03.02 / 12.05.02 Het Nationaal Glasmuseum Leerdam wijdt een tentoonstelling aan het werk van Chris Lanooij, in samenwerking met museum Het …

Het Schoone Wint – Glazen Erfgoed

2002 Tweede Kamer der Staten Generaal / Rijksmuseum Schiphol 09.12.02 In 2000 wordt onder redactie van Job Meihuizen een ambitieus beleidsplan geschreven voor de periode 2001-2006 onder de titel ‘Het …

Frank van der Ham – Pulang

2002 Nationaal Glasmuseum Leerdam 16.03.02 / 12.05.02 Gelijktijdig aan de tentoonstelling over Chris Lanooy is in het Nationaal Glasmuseum een overzichtstentoonstelling gewijd aan het werk van Frank van den Ham. …

Felicitas Engels-Neuhold

Kristalsculpturen en glasgravures 2002 / 2003 Nationaal Glasmuseum Leerdam 30.11.02 / 23.02.03 In het Nationaal Glasmuseum wordt een tentoonstelling gewijd aan het werk van Felicitas Engels-Neuhold. In de tentoonstelling wordt …

Huize Wasch

Glas & Kristal uit de collectie van het Nationaal Glasmuseum 1915-66 2001 Nationaal Glasmuseum Leerdam 29.09.01 / 25.11.01 Het Nationaal Glasmuseum Leerdam bezit een uitgebreide collectie glas en kristal uit …

A.D. Copier – bruikbare kunst voor iedereen

2001 Nationaal Glasmuseum Leerdam / Museum Het Oude Raadhuis 30.06.01 / 23.09.01 Het Nationaal Glasmuseum Leerdam presenteert de tentoonstelling ‘A.D. Copier – Bruikbare  kunst voor iedereen’. Andries Copier (1901-1991) is zonder …

Cornelis de Lorm

De kunstnijverheidscollectie van de Glasfabriek Leerdam 2001 Nationaal Glasmuseum Leerdam 17.03.01 / 25.06.01 Het Nationaal Glasmuseum heeft een opstelling gewijd aan het gebruiksglas van Cornelis de Lorm. De tentoonstelling past …

Barbara Nanning – Fleurs du verre

2000 / 2001 Nationaal Glasmuseum Leerdam 09.12.00 / 11.03.01 In het Nationaal Glasmuseum is de tentoonstelling Barbara Nanning – Fleurs du verre te zien. Barbara Nanning (1957), die vooral een grote bekendheid …

Glas is een vloeistof

Water, levensbelangrijk 1999 / 2000 Nationaal Glasmuseum Leerdam, Het Oude Raadhuis 07.10.99 / 03.12.00 Een natuurkundig mysterie Glas is op zichzelf een merkwaardig product, dat waarschijnlijk door de Egyptenaren per …

Willem Heesen – glas

2000 Nationaal Glasmuseum Leerdam / Museum Het Oude Raadhuis 18.07.00 / 24.09.00 In het kader van ‘Glaszomeren 2000’ en In het kader van de tentoonstellingsreeks Leerdamse Meesters wordt in het …

Laura Heyworth – ledenobject

1999 Vereninging van Vrienden van Modern Glas Hoewel Laura Heyworth (1970) aan de glasafdeling van de Gerrit Rietveld Academie studeerde, combineert zij in haar werk het glas met talloze andere …

In glas verpakt

100 jaar verpakkingsglas in Nederland 1999 / 2000 Nationaal Glasmuseum Leerdam 20.11.99 / 20.12.00 Op basis van een groot aantal flessen en potten wordt een beeld geschetst van de geschiedenis …

Leerdam Unica

1999 Nationaal Glasmuseum Leerdam 18.09.99 /14.11.99 Jaarlijks worden een aantal ontwerpers door de glasfabriek Royal Leerdam uitgenodigd een kleine collectie Leerdam Unica te vervaardigen. Dit jaar werd een aantal jonge …

Keramiek in het Stedelijk

1998 Stedelijk Museum Amsterdam Sommige vazen zijn wonderbaarlijk in hun slanke vorm en glans. ‘Glazes, as you say, bring down the sun’. Dat is een regel uit een gedicht van Seamus Heaney, …